Ozdravný pobyt 2020 | Astmálek : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .


Ozdravný pobyt 2020

Ozdravný klimatický třítýdenní pobyt se stálou zdravotnickou péčí je určený především dětem (v doprovodu rodičů, prarodičů...) trpícím dýchacími problémy, asthma bronchiale, atopickým ekzémem a dalšími onemocněními dýchacích cest.

Pro děti je připraven český animační program (ranní plavání a otužování, plavecký výcvik, výtvarný program, hra na flétnu, míčové hry, aquaerobik, "cákáček", cvičení dětí, hledání pokladu apod.).

Hlavním cílem pobytu je prevence onemocnění, zlepšení stavu chronicky nemocného dítěte a také spolupráce s jeho rodinou.

Termín pobytu: připravujeme...

Misto pobytu: připravujeme...