Stanovy a valná hromada | Astmálek : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .


Stanovy a valná hromada

Zápis z II.valné hromady (file-13.VH)

Zápis z I.valné hromady (file-12.VH)

Zápis z 1.členské schůze (file-9.clenske schuze)

Stanovy o.s. Astmálek (file-8.pdf)