Ozdravné pobyty | Astmálek : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .


Ozdravné pobyty

Lékařským garantem a čestným členem spolku je alergoložka/imunoložka MUDr. Marie Mattauchová.

Pobyty jsou zaměřeny především na prevenci onemocnění, zlepšení stavu chronicky nemocných dětí a úzkou spolupráci rodičů a dětí. Našich rekondičních pobytů se účastní velký počet infantů (děti do 2 let), protože prevence nemocí od ranného věku je velice důležitá. Při přípravě spolupracujeme rovněž s odbornými lékaři, kteří doporučí pobyt rodičům nemocných dětí.

...jak vypadá program pobytu?

- ranní plavání s těmi nejodvážnějšími
- každý všední den dopoledne (cca 09:30 – 11:00h) výtvarné činnosti (kreslení, vyrábění, modelování)
- „cákáček“ - výuka plavání nejmenších + zábava ve vodě (v moři)
- aquaerobic pro maminky
- koupání/volný program
- 12:00h – 14:00h „polední klid“ - volný program
- odpoledne: výuka hry na flétnu a cvičení dýchání (u moře) - cca 17:30 – 18:00h
- 18:00 – 19:00h míčové hry – házená, vybíjená, florbal, fotbal, diskotéky pro nejmenší...
- 19:00 – 20:00h volejbal pro dospělé
- 20:00 - ?…letní kino, karaoke, zábavné kvízy, diskotéky pro starší děti, foto ze světa, posezení dospělých u vínka...
- sobotní a nedělní program – výlety, hry pro děti (olympiáda, hledání pirátského pokladu atd.)

Na každý ozdravný pobyt je připravován sportovní a kulturně-zábavný program a také nabídka doprovodných výletů. Děti a rodiče tak využijí čas u moře nejen ke koupání, ale i vhodným pohybovým a poznávacím aktivitám.

Animační program, výtvarnou činnost a sportovní aktivity zajišťuje vícečlenný tým animátorů. O zdravotní dozor se stará a případná ošetření zajišťuje po celý pobyt náš zdravotník. Z léčebně-ozdravných důvodů probíhá většina aktivit na pláži nebo na hřištích v blízkosti moře.

Odborní lékaři se shodují, že výsledkem 3týdenního pobytu u moře dětí nemocných astmatem, ekzémy či jinými onemocněními je jejich rychlejší rekonvalescence a zvýšená imunita, snížení kožních chorob a ekzémů. Dalším důležitým faktorem je prevence zdraví.

...který termín je nejvhodnější?

Ukazuje se, že existuje souvislost mezi změnami klimatu a rostoucím výskytem astmatu a alergií u dětí. V důsledku vyšších teplot a dřívějšího nástupu jara narůstá množství vzdušných alergenů. Citlivost na pylové alergeny se během posledních let také zvyšuje. Termíny pobytu proto časujeme právě na období nejvyššího výskytu alergenů v přírodě (květen-červen). Pobytem u moře si děti zvýši obranyschopnost organizmu.