Jak se přihlásit? | Astmálek : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .


Jak se přihlásit?

 ...a kdo se může účastnit?

Účastnit se mohou i děti zdravé bez jakéhokoliv chronického onemocnění či diagnózy. Podmínkou účasti na ozdravném pobytu není lékařské potrvzení. Naše pobyty jsou nejen lékem, ale také prevencí. V současné době téměř třetina účastníků jsou zdravé děti.

...čím se naše ozdravné pobyty liší od ostatních?

Výjimečností našich ozdravných pobytů je účast dětí s rodiči. Dítě tak v novém prostředí nemá pocit stesku po rodině a třítýdenní pobyt lépe psychicky zvládne. Další výhodou pobytu rodičů je neomezená spodní věková hranice dětských účastníků. Nejmladšími účastníky mohou tedy být i infanti (děti do 2 let) a děti předškolního věku, což u většiny jiných ozdravných pobytů bez přítomnosti rodičů nelze.

  ...jak se přihlásit?

Kontaktujte nás na mailu: delegat@seznam.cz popř. na tel. +420 607 26 56 24. Poté už stačí vyplnit "závaznou přihlášku" a "potvrzení odborného lékaře", potvrdit na každé dítě u odborného lékaře – pro našeho zdravotníka, který nás bude doprovázet celým pobytem. V případě zdravých dětí "potvrzení odborného lékaře" není potřeba...

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat